[Concert] Big Bang – 2009 Big Show

0

Tracklist / Cap:
01 Haru Haru
02 Heaven
03 Stylish
04 Only Look at Me
05 Lady
06 Wonderful
07. DJing & This Love – G-Dragon solo
08. A Good Man
09. Oh Ma Baby
10. ALWAYS
11. Make Love
12. Big Bang Master Remix (La La La + B.I.G.B.A.N.G + HOW GEE + SHAKE IT)
13. Oh, Ah, Oh
14. Last Farewell
15. Sunset Glow
16. Oh My Friend (Encore)
17. Lies (Encore)

Note: Đây là Concet vào tháng 3 của BB, rất hay. Mình chỉ up bản Cut mọi người thông cảm nha, mọi người có thể click vào từng bài để thấy Cap của bài đó. Enjoy Itlove

xXxXxXx Download Concert xXxXxXx
File: k2nblog.com 0*. "Track Title" [BIG SHOW].rar
Size: 805 MB (17 Files)
Hosted: Mediafire, MegaUpload

Download:

MediaFire
ADF.LY | OUO.IO
Megaupload

01. ADF.LY | OUO.IO
02.ADF.LY | OUO.IO
03.ADF.LY | OUO.IO
04.ADF.LY | OUO.IO
05.ADF.LY | OUO.IO
06.ADF.LY | OUO.IO
07.ADF.LY | OUO.IO
08.ADF.LY | OUO.IO
09.ADF.LY | OUO.IO
10.ADF.LY | OUO.IO
11.ADF.LY | OUO.IO
12.ADF.LY | OUO.IO
13.ADF.LY | OUO.IO
14.ADF.LY | OUO.IO
15.ADF.LY | OUO.IO
16.ADF.LY | OUO.IO
17.ADF.LY | OUO.IO